RSTmedical

Stralingsbescherming

In Nederland is het in bezit hebben van radioactieve materialen en het gebruik van ioniserende straling toestellen of bronnen bij wet verboden. Omdat het gebruik van ioniserende straling echter soms grote voordelen biedt ten opzichte van andere methoden is er wel in de wet voor een beperkt aantal toepassingen een uitzondering gemaakt.

Indien men gebruik gaat maken van ioniserende straling dient voldaan te worden aan de Kern Energie Wet (KEW) en het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs).  De gebruikers dienen in principe altijd een stralingsvergunning aan te vragen. Echter geldt dus dat voor bepaalde situatues en toepassingen een uitzondering is gemaakt: er kan worden volstaan met een verkorte vergunningaanvraag. In het jargon heet dat een registratie van het toestel.

stralingsvergunning of slechts een registratieplicht?

Wij kunnen met u bekijken of er voor uw situatie alleen de registratieplicht geldt of dat er toch een stralingsvergunning dient te worden aangevraagd. Wij helpen u ook graag met de eventuele aanvraag van de vergunning.
Tevens kunnen wij u ook terzijde staan wanneer u nieuwe apparatuur wilt aanschaffen of uw praktijk wilt uitbreiden. Er wordt dan gekeken of de huidige indeling van het gebouw en omgeving voldoende afscherming biedt of dat er aanvullende bouwtechnische aanpassingen nodig zijn voor de geplande uitbreiding.
Indien u registratie- of vergunning plichtig bent dient, voordat met de radiologische werkzaamheden mag worden begonnen, een risico-analyse rapport van de voorgenomen handelingen op de locatie te worden uitgevoerd.
Het RIVM heeft een leidraad uitgebracht om het opstellen van de analyse te vergemakkelijken. In de praktijk blijkt dit toch lastig te zijn. Ook hierbij kunnen wij u ondersteunen.

Periodieke stralingsrisico inspectie

Wij kunnen ook de wettelijk verplichte jaarlijkse stralingveiligheid inspectie verzorgen. Uiteraard zorgen wij dan ook voor de rapportage voor uw  KEW stralingsdossier. Deze inspectie is verplicht voor zowel alle registratie- als vergunningplichtige toestellen.

Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om uw apparatuur te controleren op stralenkwaliteit. Door de stralingsmetingen krijgt u antwoord op vragen als: worden de door mij ingestelde doorlicht- en/of opnameparameters ook daadwerkelijk gebruikt? Krijg ik de optimale beeldkwaliteit wel uit mijn systeem?

Alle stralingsgerelateerde diensten die wij aanbieden hebben uiteindelijk maar één doel: het zekerstellen van een veilige werkomgeving voor u, de medewerkers en klanten met de hoogst haalbare stralenkwaliteit.
RSTmedical beschikt over de vergunning inzake de kernenergiewet om de aangeboden diensten te mogen uitvoeren. De stralingsvergunning staat geregistreerd onder nummer 2016/0463.
Printen

Copyright RSTmedical - De Scheper 258, 5688HP Oirschot - telefoon 0499 325989